Uyuz Tedavisi

Uyuz Tedavisi
uyuz tedavisi
Uyuz Tedavisi

Uyuz, asalak (parazit) bir böceğin neden olduğu, bulaşıcı, kaşıntılı bir deri hastalığıdır. Uyuzun kaynağı hasta insanlardır. Yanlızca insan derisinde yaşayabilen, insana zorunlu bir parazit olan uyuz böceği insandan insana yakın temas ile bulaşır. Giysi veya eşya ile bulaşma daha seyrektir. İnsan derisi dışında normal koşullar altında ancak 2-3 gün yaşayabilirler. Uyuzun en önemli özelliği olan gece kaşıntısı bulaşmadan 3 gün ile 6 hafta arasında değişen sürelerde olmak üzere en çok 15 gün-1 ay sonra başlar. Ancak daha önce uyuz geçirmiş kimselerde tekrar bulaşma olduğunda kaşıntı çok daha kısa sürede ortaya çıkar. İnsanlarda hastalığa neden olan parazitin dişisidir. Ve bu parazit, deri içinde tünel açarak ilerler ve yumurtlar. Bu tüneller en çok eller, bilekler, erkeklerin cinsel bölgesinde yerleşmiş 1 cm’ye varabilen boyda, deriden biraz kabarık, kırık çizgi veya S şeklinde görülür. Tünelin içindeki parazit özellikle geceleri ve sıcakta hareket eder ve bu sırada çok rahatsız edici bir kaşıntıya neden olur. Uyuz dünyanın her yerinde ve her yaşta insanda görülebilir. Uyuz belirtilerinin dağılımı tipiktir.

Uyuz Belirtileri Nelerdir?

Belirtiler el parmak aralarında, bilekte, kolların iç yüzünde, koltuk altı çevresi, göbek çevresi, kalça ve bacaklarda yerleşmişlerdir. Bu alanlarda küçük kırmızı kabarcıklar şeklinde deri belirtileri, şiddetli kaşıntı izleri görülür. Kadınlarda meme başı, erkeklerde penis üzeri sık tutulan alanlardır. Bu bölgelerde, kaşıntılı kabarıklıklar ve yara gelişimi olabilir. Çocuklarda el içi, ayak tabanı, kulak ve yüzde yerleşebilir. Kaşınan yerler zedelenir, kanar, kabuklanır veya iltihaplanabilir.

Uyuz Hastalığı Nasıl Geçer

Uyuz tedavisinin başarılı olabilmesi için yakınmaları olmasa bile kural olarak tüm aile bireyleri tedavi edilmelidir. Uyuz hastalığı bulaştıktan sonra belirtilerin ortaya çıkışı 20 gün ile 6 hafta kadar gecikebilir. Ve bu nedenle kaşıntının olmaması kişide parazitin olmadığını göstermez ve bu kişiler tedavi edilmezse tedavi edilen kişilere tekrar bulaşma söz konusu olacaktır. Uyuz tedavisi harici olarak uygulanan krem ve losyon formundaki ilaçlarla yapılır. Hekim tarafından önerilen ilaçlar boyundan aşağıya bütün vücuda tatbik edilmeli ve önerilen süre zarfında vücutta kalmalıdır. İlaç sürüldükten sonra çeşitli nedenlerle yıkanan yerlere yeniden ilaç tatbik edilmelidir. Ayrıca kullanılan ilaçlar erişkin parazitlere etkili olmakla birlikte yumurtalara etkisizdir. Bu nedenle, en geç 1 hafta içerisinde yumurtadan yeni parazitler çıkacağından tedavi uygulamasının 1 hafta ara ile 2 aşamalı gerçekleştirilmesi gerekir. Uyuz, hayvanlarda da görülebilir. Bulaşma ile belirtilerin ortaya çıkması arasında geçen süre 1-3 saattir. Hasta hayvanlardan bulaşan uyuz çeşitleri, insanda birkaç günden uzun yaşayamamaktadır. Ve bunlar deri içine girmediklerinden tedavileri daha kolaydır. ilk şart hayvandan uzaklaşmaktır. Ülkemizde ayrıca rastlanan bir uyuz çeşiti de arpa uyuzudur. Hububat tozlarından bulaşan hastalıkta belirtiler bulaşmayı takiben 10 dakika – 24 saat içinde ortaya çıkar. Tedavi için tuzlu su ile yıkanmak çoğu zaman yeterli olmaktadır. Uyuz tedavisi tuz ile nasıl yapılır konusunda daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sosyete uyuzu halk arasında çok kullanılan bir terim olmakla birlikte uyuz hastalığının böyle ayrı bir formu yoktur. Görülen tüm uyuz olgularında aynı parazit hemen hemen aynı klinik belirtilere yol açar.